ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэний оролцоонд суурилсан хөгжлийн төлөө хамтдаа... Иргэний оролцоонд суурилсан хөгжлийн төлөө хамтдаа...

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 39-Монгол Улсын одон медальлд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 39
2 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 38
3 Хуулийн этгээдийг нэгтгэн хөрөнгийг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 37
4 Хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 36
5 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/05
6 Дорноговь аймгийн зорилтот бүлгийн иргэдийн түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/04
7 Дорноговь аймгийн 2021 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/03
8 Орон нутгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/02
9 Аймгийн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/01
10 Төлөөлөгчдийн тойрогтоо ажиллах зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 33
11 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 29
12 Ээлжит хуралдааны тов зарлах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 30
13 Зардал гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 31
14 Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гарын бэлэг худалдан авахад хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 32
15 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт, төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 34
16 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 35
17 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 28
18 Дорноговь аймгийн төрийн дээд Сүхбаатарын одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 27
19 Санал гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 26
20 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 25
21 Монгол Улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 24
22 Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-25 16
23 Ногоон дорноговь аймгийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 22
24 Монгол улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 23
25 Их говийн хөгжлийн гарц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 21
26 Дорноговь орон сууц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 20
27 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 19
28 Дорноговь аймгийн харъяат эхчүүдийг Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 18
29 Монгол Улсын цол медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 17
30 Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангийг Дашийн Данзанваанчигийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 15
31 Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг Гэндэнгийн Амгалангийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 14
32 Дэлгэрэх сумын Эрүүл мэндийн төвийг Жадамбын Цэрэндэжидийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 13
33 Иргэнд 2021 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/02
34 Дорноговь аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/01
35 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/03
36 Хөрөнгө баланснаас балансад шилжүүлэх тухай1
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 09
37 Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн албан хуудасны загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 10
38 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 11
39 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт, төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 12
40 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 08
41 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 07
42 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 06
43 Тусгай зөвшөөрөл дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 05
44 Тусгай зөвшөөрөл дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 04
45 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 03
46 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 02
47 Орон нутгийн өмчит аж, ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 422
206 / 49%
75 / 18%
67 / 16%
38 / 9%
36 / 9%