ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэний оролцоонд суурилсан хөгжлийн төлөө хамтдаа... Иргэний оролцоонд суурилсан хөгжлийн төлөө хамтдаа...

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/01
2 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/02
3 "Дорноговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/03
4 Аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн 2022 оны биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/04
5 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/05
6 Дорноговь аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/06
7 Дорноговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/07
8 Дорноговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/07
9 Сайншанд сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/09
10 Газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/10
11 Орон нутгийн өмчийн 2022 оны тооллогын дүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/11
12 Хөрөнгө актлах
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/12
13 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдах, хувьчлах, өртгийг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/12
14 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдах, хувьчлах, өртгийг нэмэгдүүлж, ашиглалтын хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/12
15 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/13
16 Дорноговь аймгийн аж үйлдвэр, хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/14
17 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/15
18 Үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-03 10/16
19 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-18 09/01
20 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-18 09/02
21 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-18 09/03
22 Аймгийн 14 сумын 65 багийн оноосон нэрийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-18 09/05
23 Аймгийн Сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-18 09/06
24 Дорноговь аймгийн хөгжил дэвшлийн бахдам амжилтыг сайшаан тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-28 08/01
25 Дорноговь аймгийн "Хүндэт иргэн" цол шагнал, олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-28 08/02
26 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/01
27 Орон нутгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/02
28 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдан борлуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/04
29 Хөрөнгө акталж данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх, худалдан борлуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/04
30 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/05
31 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/06
32 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/07
33 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07-08
34 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/09
35 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/10
36 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/11
37 Санал гаргах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/12
38 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/13
39 Эм эргэлтийн сан ОНӨААТУГ-ын хувьчлалын үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/14
40 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/15
41 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/16
42 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/17
43 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/19
44 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 07/19
45 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/01
46 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/02
47 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/04
48 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/05
49 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/06
50 Санал гаргах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/07
51 Борлуулалтын үнэлгээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/08
52 Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/09
53 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/10
54 "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/11
55 Алтанширээ сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/13
56 Даланжаргалан сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/14
57 Дэлгэрэх сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/15
58 Замын-Үүд сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/16
59 Иххэт сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/17
60 Мандах сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/18
61 Өргөн сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/19
62 Сайншанд сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 05/20
63 Сайхандулаан сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/21
64 Улаанбадрах сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/22
65 Хатанбулаг сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/23
66 Хөвсгөл сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/24
67 Эрдэнэ сумын газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, хувь, хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/25
68 "Төлөөлөгчдийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журам"-ыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/26
69 Салбар зөвлөлийн бүрэлдхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/27
70 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороо байгуулж, ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/03
71 Бүтэц орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/28
72 Шагналын журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/29
73 Нөхөн сонгууль товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/30
74 Аймгийн Сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/31
75 Төлөөлөгчид тойрогтоо ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 06/32
76 Дорноговь аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/04
77 Дорноговь аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/05
78 Дорноговь аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/05
79 Дорноговь аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/05
80 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/06
81 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/06
82 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/06
83 Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/06
84 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/07
85 Газрын улсын тусгай хамгаалалтад авах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/08
86 Газрыг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/09
87 Газрыг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/10
88 Газрыг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/11
89 Газрыг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/12
90 Үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 05/13
91 Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05/01
92 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны /2020-2024 он/ хөтөлбөрийн 2021 оны биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05/02
93 Аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн 2021 оны биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05/03
94 Үндэсний аюулгүй байдлыг орон нутгийн түвшинд хангах бодлого батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 52
95 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 53
96 Хөтөлбөр батлах туахй
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 54
97 Хуулийн этгээдийг нэгтгэн хөрөнгийг шижлүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 55
98 "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх аймгийн зорилтод хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 56
99 "Хамрын хийдийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-23 57
100 Цэрэннадмидын Батсугирыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-22 59
101 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-22 60
102 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-22 61
103 Санал гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 49
104 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 50
105 Монгол Улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 51
106 Борлуулалтын үнэлгээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 47
107 48-Их говийн хөгжлийн гарц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 48
108 Замын-Үүд НААҮ ОНӨХХК-ийн эрхийг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 40
109 Хөрөнгө акталж данснаас хасах баланснаас балансад шилжүүлэх худалдах хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 41.1
110 Хөрөнгө акталж данснаас хасах баланснаас балансад шилжүүлэх худалдах хувьчлах тухай-11
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 41.2
111 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 42
112 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 43
113 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт, төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 44
114 Сайншанд сумыг төрийн дээд Алтангадас одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 45
115 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-21 46
116 Хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 36
117 Хуулийн этгээдийг нэгтгэн хөрөнгийг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 37
118 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 38
119 39-Монгол Улсын одон медальлд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 39
120 Аймгийн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/01
121 Орон нутгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/02
122 Дорноговь аймгийн 2021 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/03
123 Дорноговь аймгийн зорилтот бүлгийн иргэдийн түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/04
124 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-23 04/05
125 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 29
126 Ээлжит хуралдааны тов зарлах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 30
127 Зардал гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 31
128 Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гарын бэлэг худалдан авахад хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 32
129 Төлөөлөгчдийн тойрогтоо ажиллах зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 33
130 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт, төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 34
131 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-08 35
132 Санал гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 26
133 Дорноговь аймгийн төрийн дээд Сүхбаатарын одонд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 27
134 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 28
135 Монгол Улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 24
136 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 25
137 Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-25 16
138 Дорноговь орон сууц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 20
139 Их говийн хөгжлийн гарц орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 21
140 Ногоон дорноговь аймгийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 22
141 Монгол улсын цол одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 23
142 Дорноговь аймгийн харъяат эхчүүдийг Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 18
143 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-19 19
144 Дэлгэрэх сумын Эрүүл мэндийн төвийг Жадамбын Цэрэндэжидийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 13
145 Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг Гэндэнгийн Амгалангийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 14
146 Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангийг Дашийн Данзанваанчигийн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 15
147 Монгол Улсын цол медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-25 17
148 Дорноговь аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/01
149 Иргэнд 2021 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/02
150 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-29 03/03
151 Хөрөнгө баланснаас балансад шилжүүлэх тухай1
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 09
152 Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн албан хуудасны загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 10
153 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 11
154 Тойрогтоо хийх ажлын жагсаалт, төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 12
155 Орон нутгийн өмчит аж, ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 01
156 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 02
157 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 03
158 Тусгай зөвшөөрөл дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 04
159 Тусгай зөвшөөрөл дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 05
160 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд татгалзах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 06
161 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 07
162 Монгол Улсын цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 08

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1124
514 / 46%
207 / 18%
202 / 18%
90 / 8%
111 / 10%